From Our Students: Ed Kitlowski’s Weather Report

ed-kitlowski-at-ft.-mifflinSeo Èideard Kitlowski! Bidh Èideard anns a’ chlas Eadar-mheadhanach a h-Aon againn
san t-Sultain. Air a dhreuchd a leigeil dheth bho bhith a’ teagasg ann an sgoiltean poblach, tha Èideard na Stiùiriche air Pìoban is Drumaichean Acadamaidh Cabhlach nan Stàitean Aonaichte. Thòisich Èideard a’ cluich na pìoba mar dheugaire. Bha e a’ farpais mar phìobaire fa leth agus le còmhlain. Thòisich Èideard Còmhlan Pìoba Comann Emerald a’ Phoileis ann am Baltimore.
Tha luchd-ionnsachaidh Gàidhlig aig an Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir a’ dèanamh obair fìor chruthachail sa chlas agus taobh a-muigh a’ chlas. An-uiridh, rinn Èideard leasan airson a ’chlas Luchd-tòiseachaidh Adhartach. Rinn a h-uile duine aithisg sìde anns a’ Ghàidhlig. Chòrd an leasan ris an luchd-ionnsachaidh agus rinn iad obair mhath leis na h-aithisgean aca.
Leugh leasan aithisg na sìde an seo:
Weather report class in Gaelic
Meet Ed Kitlowski! Ed will be in our Intermediate 1 class this September. Retired from public school teaching, Ed is Director of the US Naval Academy Pipes and Drums. Ed started playing the bagpipes as a teenager. He has competed as an individual piper and with bands. Ed started the The Police Emerald Society Pipe Band of Baltimore.
Gaelic learners at Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir are doing really creative work in class and out of class. Last year, Edward made a lesson for the Advanced Beginner class. Everyone made a weather report in Gaelic. The learners enjoyed the lesson very much and did a great job with their reports.
Read the weather report lesson here:
Weather report class in Gaelic
%d bloggers like this: