Ciamar a chuireas sibh fàilte air a’ ghealaich ùir?

Ciamar a chuireas sibh fàilte air a’ ghealaich ùir?
How do you greet the new moon?

Tha an ath ghealach ùr air 22mh Cèitean.Gus cluinntinn mar a tha Àdhamh Ó Broin a ’cur fàilte air a’ ghealach ùragus a’ leughadh a bheachdan,brùth an ìomhaigh gu h-ìosal.
To hear how Àdhamh Ó Broin greets the new moon and read his comments, click the image below.

%d bloggers like this: