Thig crìoch air an t-saoghal, ach mairidh gaol is ceòl.

Thig crìoch air an t-saoghal, ach mairidh gaol is ceòl.
The world will end, but love and music will endure. 

Airson artaigil sàr-mhath air seanfhacail seo, brùth an seo.
For an excellent article on this old saying, click here.

%d bloggers like this: