Category: Uncategorized

New Podcast Episode Released for Seachdain na Gàidhlig

Thigibh don Bhaile Chànain aig Fèis Cheilteach a’ Gheamhraidh

One more Language Village Coming Up! We will be at the Winter Celtic Festival in Havre de Grace, Maryland Nach tig thu? – Please come! Am bi thu a’ dèanamh rùintean airson na bliadhna ùire? Carson nach co-dhùin sibh Gàidhlig ionnsachadh? Do you make… Continue Reading “Thigibh don Bhaile Chànain aig Fèis Cheilteach a’ Gheamhraidh”

New Faculty: Welcome Ewan Macintyre / Eòghann Mac an t-saoir

We welcome Ewan Macintyre / Eòghann Mac an t-saoir to the Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir faculty.  Ewan will be covering Robert Bingham’s classes for the remainder of the 2022 – 2023 school year as Robert, a Naval officer, has received orders for… Continue Reading “New Faculty: Welcome Ewan Macintyre / Eòghann Mac an t-saoir”

August Issue of Am Bollsair Geogach Released

The most recent issue of the e-newsletter from Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir, Am Bollsair Geocach, has been released. If you are on our mailing list it should be in your inbox now! A bheil sibh airson an cuairt-litir fhaighinn?Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com. Do… Continue Reading “August Issue of Am Bollsair Geogach Released”

Thigibh do Chèilidh An t-samhraidh – (Come to the Summer Cèilidh)

Di-Dòmhnaich, 31mh latha dhen Iuchar 2f – 5f Cèilidh Dhualchasach Thigibh ann cuide ruinn! Sunday, 31 July, 2 pm – 5 pm Traditional Cèilidh Join us!  Outside, Open air, Festival tent Potluck feast – bring a dish! Play facilities for children and inside bathroom… Continue Reading “Thigibh do Chèilidh An t-samhraidh – (Come to the Summer Cèilidh)”

June Issue of Am Bollsair Geocach Released

The most recent issue of the e-newsletter from Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir, Am Bollsair Geocach, has been released. If you are on our mailing list it should be in your inbox now! A bheil sibh airson an cuairt-litir fhaighinn? Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com.… Continue Reading “June Issue of Am Bollsair Geocach Released”

Latha Buidhe Bealltainn sona dhuibh! Take a peek at the cèilidh.

Às deidh dà bhliadhna de thachartasan a bhith air loidhne, chruinnich sinn aig taigh-cèilidh air Latha Buidhe Bealltainn. Seadh, bha an t-uisge ann. Abair tuil! Agus ruith a h-uile duine a-staigh leis a’ bhiadh. Ach chòrd an latha agus an caidreachas ris a h-uile… Continue Reading “Latha Buidhe Bealltainn sona dhuibh! Take a peek at the cèilidh.”

Language Village Schedule Spring to Winter

Thigibh don Bhaile Chànain! In 2019, Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir kicked off The Language Village, an interactive, engaging space at festivals in which Scottish Gaelic is being spoken, people are being introduced to the language, and everyone can take part in singing,… Continue Reading “Language Village Schedule Spring to Winter”

April Issue of Am Bollsair Geocach Released

The most recent issue of the e-newsletter from Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir, Am Bollsair Geocach, has been released. If you are on our mailing list it should be in your inbox now! A bheil sibh airson an cuairt-litir fhaighinn? Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com.… Continue Reading “April Issue of Am Bollsair Geocach Released”

March Issue of Am Bollsair Geocach Released

The most recent issue of the e-newsletter from Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir, Am Bollsair Geocach, has been released. If you are on our mailing list it should be in your inbox now! A bheil sibh airson an cuairt-litir fhaighinn? Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com.… Continue Reading “March Issue of Am Bollsair Geocach Released”