Category: Uncategorized

June Issue of Am Bollsair Geocach Released

The most recent issue of the e-newsletter from Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir, Am Bollsair Geocach, has been released. If you are on our mailing list it should be in your inbox now! A bheil sibh airson an cuairt-litir fhaighinn? Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com.… Continue Reading “June Issue of Am Bollsair Geocach Released”

Latha Buidhe Bealltainn sona dhuibh! Take a peek at the cèilidh.

Às deidh dà bhliadhna de thachartasan a bhith air loidhne, chruinnich sinn aig taigh-cèilidh air Latha Buidhe Bealltainn. Seadh, bha an t-uisge ann. Abair tuil! Agus ruith a h-uile duine a-staigh leis a’ bhiadh. Ach chòrd an latha agus an caidreachas ris a h-uile… Continue Reading “Latha Buidhe Bealltainn sona dhuibh! Take a peek at the cèilidh.”

Language Village Schedule Spring to Winter

Thigibh don Bhaile Chànain! In 2019, Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir kicked off The Language Village, an interactive, engaging space at festivals in which Scottish Gaelic is being spoken, people are being introduced to the language, and everyone can take part in singing,… Continue Reading “Language Village Schedule Spring to Winter”

April Issue of Am Bollsair Geocach Released

The most recent issue of the e-newsletter from Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir, Am Bollsair Geocach, has been released. If you are on our mailing list it should be in your inbox now! A bheil sibh airson an cuairt-litir fhaighinn? Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com.… Continue Reading “April Issue of Am Bollsair Geocach Released”

March Issue of Am Bollsair Geocach Released

The most recent issue of the e-newsletter from Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir, Am Bollsair Geocach, has been released. If you are on our mailing list it should be in your inbox now! A bheil sibh airson an cuairt-litir fhaighinn? Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com.… Continue Reading “March Issue of Am Bollsair Geocach Released”

Thigibh do Chèilidh na Bealltainn (Come to the Beltaine Cèilidh)

Didòmhnaich, 1mh An Cèitean2f – 5fCèilidh DhualchasachThigibh ann cuide ruinn! Sunday, 1 May, 2 pm – 5 pmTraditional CèilidhJoin us! Às deidh dà bhliadhna de thachartasan a bhith air loidhne, bidh sinn a’ cruinneachadh a-rithist aig taigh-cèilidh airson òrain a sheinn, dàin aithris, naidheachdan a… Continue Reading “Thigibh do Chèilidh na Bealltainn (Come to the Beltaine Cèilidh)”

More Than Kilts and Cabers: Scottish Gaelic Voices from North America

Watch for a new podcast release every day of Seachdain na Gàidhlig / World Gaelic Week, March 21st through 27th You can Find Us Streaming onSpotify, Google Podcasts, Stitcher, Amazon Music, Podcast Addict,Apple Podcasts, & TuneIn+Alexa

January Issue of Am Bollsair Geocach released!

The most recent issue of the e-newsletter from Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir, Am Bollsair Geocach, has been released. If you are on our mailing list it should be in your inbox now! A bheil thu airson an cuairt-litir fhaighinn? Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com.… Continue Reading “January Issue of Am Bollsair Geocach released!”

November issue of Am Bollsair Geocach released!

The most recent issue of the e-newsletter from Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir, Am Bollsair Geocach, has been released. If you are on our mailing list it should be in your inbox now! A bheil thu airson an cuairt-litir fhaighinn? Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com.… Continue Reading “November issue of Am Bollsair Geocach released!”

Podcast Release – History Matters: Especially the Difficult Parts

We are excited to announce the release of the third episode in Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir‘s Facing Our History – The North American Gael series. History Matters: Especially the Difficult Parts, is now available as a podcast. You can listen to the podcast on our website here.… Continue Reading “Podcast Release – History Matters: Especially the Difficult Parts”