Category: Gaelic School

Why you should learn Gàidhlig with us this year

A bheil ùidh air a bhith agad air Gàidhlig ionnsachadh? Is urrainn dhuinn do chuideachadh. Have you wanted to learn Gaelic? We can help. To learn more about our curriculum, tuition, and how to sign-up for classes click here! Learning the language is the… Continue Reading “Why you should learn Gàidhlig with us this year”

Why you should learn Gaelic with us this year – 2022-2023 Registration is open

A bheil ùidh air a bhith agad air Gàidhlig ionnsachadh? Is urrainn dhuinn do chuideachadh. Have you wanted to learn Gaelic? We can help. To learn more about our curriculum, tuition, and how to sign-up for classes click here! Learning the language is the… Continue Reading “Why you should learn Gaelic with us this year – 2022-2023 Registration is open”

Why you should learn Gaelic with us this year – 2022-2023 Registration is open

A bheil ùidh air a bhith agad air Gàidhlig ionnsachadh? Is urrainn dhuinn do chuideachadh. Have you wanted to learn Gaelic? We can help. Have you wanted to learn Gaelic and put it off? Hear us out. This year is a great year to… Continue Reading “Why you should learn Gaelic with us this year – 2022-2023 Registration is open”

Thigibh do Chèilidh na Bealltainn (Come to the Beltaine Cèilidh)

Didòmhnaich, 1mh An Cèitean2f – 5fCèilidh DhualchasachThigibh ann cuide ruinn! Sunday, 1 May, 2 pm – 5 pmTraditional CèilidhJoin us! Às deidh dà bhliadhna de thachartasan a bhith air loidhne, bidh sinn a’ cruinneachadh a-rithist aig taigh-cèilidh airson òrain a sheinn, dàin aithris, naidheachdan a… Continue Reading “Thigibh do Chèilidh na Bealltainn (Come to the Beltaine Cèilidh)”

Make this the year you immerse yourself in Gaelic – Join our learning community!

A bheil thu air a bhith airson Gàidhlig ionnsachadh? Is urrainn dhuinn do chuideachadh.Have you wanted to learn Gaelic? We can help. Have you wanted to learn Gaelic and put it off? Hear us out. This year is a great year to start or to… Continue Reading “Make this the year you immerse yourself in Gaelic – Join our learning community!”

Cailín Lynk joins the Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir faculty